Nabídka kurzů

Free

Letní příměstský tábor s Angličtinou 6.- 9. třída

Letní příměstský tábor s angličtinou 2022 na téma: Myths and Legends of Great Britain Termín: 1.8. – 5.8. 2022 od po – pá : 8.30 – 16.00 Věková skupina: ukončená 6.- 9. třída kapacita 18 dětí Program : – cca 2 x 90 min. angličtiny denně: učení zábavnou formou pomocí dramatizace,…
0
Free

Kombinovaná výuka Aj: český lektor/rodilý mluvčí

Kurz se zaměřuje na procvičování školní látky a rozvoj jazykových dovedností dle úrovně studentů. Kurz je doplněn konverzací s rodilým mluvčím. Cena první pololetí 2900Kč
0
Free

Letní příměstský tábor s Angličtinou: 6 – 9/10 let

Letní příměstský tábor s angličtinou 2022 na téma Indiana Jones Termín: 18.7. – 22.7. 2022 po – pá : 8.00 – 15.30 Věková skupina: 6 – 9/10 let (1. třída – ukončená 5. třída) Program: – 2h angličtiny denně: učení zábavnou formou pomocí dramatizace, písniček, říkadel, her. – Plnění úkolů celotáborové…
0
51 Kč

Francouzština pro střední školy – pokročilí studenti (13 – 18 let)

Kurz vychází z obsahu výuky francouzštiny na příslušném ročníku středních škol/ gymnázií, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (zejména rozvíjí aplikaci a schopnosti žáků uplatnit pravidla gramatická, slovní zásobu v reálné konverzaci, s důrazem na pochopení jazykových struktur). Zvýšená pozornost je věnována poslechu, doplňkovému čtení,…
0
93 Kč

Příprava na státní maturitu z Fj

 Nabízíme přípravu na maturitu z francouzského jazyka. Jedná se o systematickou výuku se zaměřením na rozvíjení řečových dovedností, písemný projev, čtení, gramatiku a poslech. 
0
Free

Příprava na přijímací zkoušky (čeština a matematika) na 4letá gymnázia

Kurzy jsou zaměřeny primárně na zvládnutí testů u přijímacích zkoušek na střední školy. V první části kurzu lektoři spolu s účastníky probírají potřebnou látku z obou předmětů, lektor vysvětluje, doplňuje a rozšiřuje vědomosti ze základní školy. V druhé části kurzu studenti procvičují testové otázky, pracují s časem, stresem a učí se vyhodnocovat prioritu jednotlivých úloh…
0
Free

Příprava na přijímací zkoušky (čeština a matematika) na 6tiletá gymnázia

Kurzy jsou zaměřeny primárně na zvládnutí testů u přijímacích zkoušek na střední školy. V první části kurzu lektoři spolu s účastníky probírají potřebnou látku z obou předmětů, lektor vysvětluje, doplňuje a rozšiřuje vědomosti ze základní školy. V druhé části kurzu studenti procvičují testové otázky, pracují s časem, stresem a učí se vyhodnocovat prioritu jednotlivých úloh…
0
3,900 Kč

Angličtina pro dospělé

Výuka probíhá v malých skupinkách dle zájmu a kapacity. Nabízíme různé úrovně – začátečníci, věční začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí. Možnost zaměřit na konverzační, opakovací či jiný typ kurzu. Před zařazením do skupiny doporučujeme složit krátký vstupní orientační test, který usnadní Vaše zařazení do skupiny dle úrovně.
0
93 Kč

Příprava na státní maturitu z AJ

 Nabízíme přípravu na maturitu z anglického jazyka. Jedná se o systematickou výuku se zaměřením na rozvíjení řečových dovedností, písemný projev, čtení, gramatiku a poslech. 
0
51 Kč

Angličtina pro střední školy – pokročilí studenti (13 – 18 let)

Kurz vychází z obsahu výuky angličtiny na příslušném ročníku středních škol/ gymnázií, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (zejména rozvíjí aplikaci a schopnosti žáků uplatnit pravidla gramatická, slovní zásobu v reálné konverzaci, s důrazem na pochopení jazykových struktur). Zvýšená pozornost je věnována poslechu, doplňkovému čtení,…
0
89 Kč

Příprava na FCE

Dle zájmu konkrétních skupin zařazujeme 1,5 – 2 letou přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky FCE (First Certificate in English). Kurzy jsou vedené lektorkou, která má dlouholetou odbornost ke zkoušení u FCE. Zkouška FCE je uznávanou například jako ekvivalent “maturity” z anglického jazyka, či umožňuje získat plusové body na přijetí na…
0
43 Kč

Francouzština pro dospělé

Výuka probíhá v malých skupinkách dle zájmu a kapacity. Nabízíme různé úrovně – začátečníci, věční začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí. Možnost zaměřit na konverzační, opakovací či jiný typ kurzu. Před zařazením do skupiny doporučujeme složit krátký vstupní orientační test, který usnadní Vaše zařazení do skupiny dle úrovně.
0