Kurzy jsou zaměřeny primárně na zvládnutí testů u přijímacích zkoušek na střední školy. V první části kurzu lektoři spolu s účastníky probírají potřebnou látku z obou předmětů, lektor vysvětluje, doplňuje a rozšiřuje vědomosti ze základní školy. V druhé části kurzu studenti procvičují testové otázky, pracují s časem, stresem a učí se vyhodnocovat prioritu jednotlivých úloh v testu.  V hodinách je dostatek  prostoru pro dotazy ze strany studentů. Je kladen důraz i na domácí přípravu tak, aby výsledná připravenost na zkoušky byla na co nejvyšší úrovni.

Před samotnými přijímačkami v nejtěsněji navazujících sobotách nabízíme tzv. přijímačky nanečisto. Soboty probíhají 2x od 8.30 do cca 12.00. Studenti si napíší oba testy a následuje společná oprava a rozbor chyb faktických i „strategických“.   

Příprava na přijímací zkoušky_Matematika
VŠ - učitelství matematiky a fyziky pro SŠ na Přírodovědecké fakultě UHK. V současnosti Ph.D. student PřF UHK oboru Didaktika fyziky, s čímž se pojí i výuka matematiky na UHK. Dále učím fyziku na Biskupském Gymnáziu v HK. Již na ZŠ jsem začal doučovat spolužáky z matematiky. U doučování matematiky jsem setrval i v průběhu celého studia na gymnáziu i na vysoké školy. Vždy kladu důraz na názornost a na reálné aplikace dané problematiky. V práci s dětmi mám mnoho zkušeností. Již v průběhu základní školní a středoškolské docházky jsem aktivně působil jako dobrovolník v Domě dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou, kde jsem byl např. nápomocen při organizaci veřejných akcí a kde jsem vedl i hodiny společenských tanců pro děti ve věku 8-13 let. Mimo to již deset let každé léto jezdím na mezinárodní kemp v německém Schierke, kterého jsem se již čtyři roky účastnil z pozice vedoucí české delegace.