Kurzy jsou zaměřeny primárně na zvládnutí testů u přijímacích zkoušek na střední školy. V první části kurzu lektoři spolu s účastníky probírají potřebnou látku z obou předmětů, lektor vysvětluje, doplňuje a rozšiřuje vědomosti ze základní školy. V druhé části kurzu studenti procvičují testové otázky, pracují s časem, stresem a učí se vyhodnocovat prioritu jednotlivých úloh v testu.  V hodinách je dostatek  prostoru pro dotazy ze strany studentů. Je kladen důraz i na domácí přípravu tak, aby výsledná připravenost na zkoušky byla na co nejvyšší úrovni.

Před samotnými přijímačkami v nejtěsněji navazujících sobotách nabízíme tzv. přijímačky nanečisto. Soboty probíhají 2x od 8.30 do cca 12.00. Studenti si napíší oba testy a následuje společná oprava a rozbor chyb faktických i „strategických“.   

Příprava na přijímací zkoušky_Český jazyk
připravujeme