Dle zájmu konkrétních skupin zařazujeme 1,5 – 2 letou přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky FCE (First Certificate in English). Kurzy jsou vedené lektorkou, která má dlouholetou odbornost ke zkoušení u FCE. Zkouška FCE je uznávanou například jako ekvivalent “maturity” z anglického jazyka, či umožňuje získat plusové body na přijetí na vysokou školu. Diplom FCE může být požadován ke studiu v zahraničí (dle zaměření studenta a dle požadavků jednotlivých VŠ, které se různí). 

Cena
1.pol. 16 lekcí: 3000,- Kč + zvýhodněná cena učebnice

2. pol. 18 lekcí: 3240,- Kč

Angličtina
VŠ - obor anglický a český jazyk na Pedagogické fakultě v HK. Angličtinu studovala i v zahraničí, absolvovala roční kurz v Cambridge a během studia na vysoké škole odjela studovat anglický jazyk a literaturu, metodiku a didaktiku na University of Cyprus do Nichosie. Od roku 2003 se věnovala skupinové, individuální i firemní výuce v soukromé JŠ, absolvovala různá školení (didaktické a metodické semináře, výuka angličtiny pro nevidomé). Rozhoduje mezinárodní cambridgeské ústní zkoušky KET, PET a FCE. Momentálně učí na Střední průmyslové škole stavební a věnuje se přípravě studentů na FCE zkoušku. V hodinách má ráda příjemnou atmosféru, pracovní nasazení a individuální přístup. Lektorka má 2 děti.