Course Category: Francouzština pro pokročilé studenty

Showing only one result
51 Kč

Francouzština pro střední školy – pokročilí studenti (13 – 18 let)

Kurz vychází z obsahu výuky francouzštiny na příslušném ročníku středních škol/ gymnázií, prohlubuje pochopení a procvičení dovedností v jazyce s využitím dalších aktivit (zejména rozvíjí aplikaci a schopnosti žáků uplatnit pravidla gramatická, slovní zásobu v reálné konverzaci, s důrazem na pochopení jazykových struktur). Zvýšená pozornost je věnována poslechu, doplňkovému čtení,…